Bokföring

Experter på löpande bokföring •

Bokslut

Vid räkenskapsårets slut måste man stämma av året som gått, upprätta resultat- och balansräkning, disponera resultatet och överföra balansen till nästkommande räkenskapsår. Alla aktiebolag är dessutom skyldiga att upprätta en årsredovisning som sammanfattar året som gått i text och finansiella uppgifter. Vår bokslutstjänst innefattar alla delar av bokslutet samt upprättande av årsredovisning. Dessutom hjälper vi dig upprätta ett korrekt årsstämmoprotokoll samt en korrekt inkomstdeklaration för ditt bolag.

Bokslut

Vår tjänst är komplett och innehåller upprättande av bokslutsdisposition

Bokslutsdispositioner är poster i bokslutet som inte refererar till några specifika affärshändelser i verksamheten, utan endast syftar till att påverka bolagsskatten som beräknas på årets resultat. Normalt har en bokslutsdisposition effekten att antingen direkt sänka eller skjuta upp skatten till ett annat kommande år.

När vi hjälper dig med ett bokslut för aktiebolag har vi alltid din verksamhets intressen i fokus. I vår bokslutstjänst ingår alltid att vi identifierar möjliga bokslutsdispositioner och, i samråd med dig, genomför de vi finner mest fördelaktiga för din verksamhet. Oavsett om du överlåter ditt företags bokslut och deklaration till oss så kan du vara säker på att dina räkenskaper är i säkra händer. Vi har valt att ligga i framkant och använder oss av den senaste och säkraste tekniken.

Fördelar med att anlita oss för företagets bokslut

Under den tid vi varit verksamma har vi hjälpt många nöjda företagare med bokslut och deklaration. Vi erbjuder ett helhetskoncept:

 • Vårt bokslutspaket är heltäckande och innehåller alla de delar som ditt bolag behöver
 • Vi är en digital byrå och använder oss av moderna tekniska lösningar
 • Våra priser är fasta och förmånliga

Bra pris på bokslut och deklaration

Vi kombinerar ett kvalitativt tjänsteutbud med bra priser. Innan du anlitar oss för hjälp med ditt företags bokslut förser vi dig gärna med en offert. Vårt kostnadsförslag är alltid transparent och du kan vara säker på att det inte innehåller några dolda avgifter. Det faktum att vi arbetar med en fast prissättning på vårt bokslutspaket är något som brukar uppskattas av våra kunder. Våra medarbetare är tillgängliga och de svarar gärna på frågor om vårt bokslutspaket eller andra tjänster, såsom löpande bokföring. Tveka inte att kontakta oss, vi nås via kontaktformulären på hemsidan, telefon eller mejl!

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När du söker en bokföringsbyrå som kan bistå med bokföring, bokslut och rådgivning.

  Adress:
  Riddargatan 30
  114 57 Stockholm

  Telefon:
  010-551 78 05

  E-post:
  kontakt@bokforing.me

  Orgnr:
  556721-2666

OM OSS

När du söker efter en bokföringsbyrå som kan bistå med bokföring, bokslut och rådgivning.

Bokföring.net kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Elite Accounting Sverige AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

KONTAKT

Riddargatan 30
114 57 Stockholm

010-551 78 05

kontakt@bokforing.me

Orgnr:
556721-2666